foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528


Obrasci Komore

Obrasci

Više

Zakonski i podzakonski akti

Zakoni i Pravilnici

Više

Predavanja

Održana predavanja kojima je Komora bila organizator ili suorganizator

Više..

Komisije

Komisije

Više...

Predavanja kojima je Komora bila organizator ili suorganizator

 

Za organizatora Naziv predavanja Mjesto i vrijeme održavanja

SKB Mostar i

Medicinski fakultet Mostar

Tečaj i simpozij medicinske edukacije:

RANA – Osnove kirurške obrade

Mostar

10. i 11.10.2014.

 

Opšta bolnica Konjic

 

Stručno predavanje

 

 Konjic, 27.11.2014.

 

 

Komora i OB Konjic

SP: Uloga medicinske

sestre-tehničara u

tretmanu dekubitusa

 

Konjic, 09.01.2015

Komora i

Lohman & Raucher

SP: Suvremeni/savremeni

tretman hronične/kronične rane

 

Mostar, 22.01.2015.

 

Dom zdravlja Mostar u

suradnji s Zavodom za

hitnu medicinu Brodsko-posavske

županije Hrvatske

TEČAJ:

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Mostar, 23.05.-24.05.2015. 

Udruženje/udruga kardiologa BiH ;

Udruženje/udruga kardiologa HNK/Ž i

Radna grupe UKBiH

 

NAUČNI SIMPOZIJ:

„NOVINE U KARDIOLOGIJI“

Mostar, 29.09.2015. 

Komora medicinskih sestara-tehničara

HNŽ/K

6. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA

I TEHNIČARA BIH

Mostar, 22.10-24.10.2015.

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Uloga medicinske sestre u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od moždanog udara

- Fizioterapeutski pristup kod pacijenta nakon moždanog udara

Mostar, 11.02.2016. 

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Obaveze sestre/tehničara na osnovu Federalnog Pravilnika o suzbijanju bolničkih infekcija i Pravilnika o suzbijanju bolničkih infekcija KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Zakon o pravima pacijenata i obaveze sestre

Mostar, 17.02.2016. 

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

-Dekontaminacija,dezinfekcija i sterilizacija

-Pravilno uzimanje urina, transport, kriteriji interpretiranja

 Mostar, 16.03.2016. 

 

Udruženje kardiologa BiH

Udruženje kardiologa HNK/Ž

 

NAUČNI SIMPOZIJ:

„KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE ŠEĆERNE BOLESTI“
 Mostar, 07.04.2016. 

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

-Njega ileostome

- Pranje, čišćenje i održavanje instrumenata u op-sali


 

  Mostar, 20.04.2016

Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Njega urostome

- reanimacija i transport novorođenčeta

Mostar, 12.05.2016

J.U. Opšta bolnica Konjic

„Sestrinstvo-historijat,sadašnjost

i budućnost “

Konjic, 12.05.2016

Udruženje kardioloških sestara i tehničara

III Kongres Udruženja kardioloških sestara i tehničara 

Mostar, 26.05.-28.05.2016

Zavod za javno zdravstvo F BiH

„ Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti rane detekcije odstupanja u rastu i razvoju  djece od rođenja po do škole“ Mostar, 07.06.2016.
Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Prevencija zaraznih bolesti,mjere opreza i zaštite prilokom uzimanja uzorka mikrobiološke pretrage

- Glaukom

- Bronhoskopija

Mostar, 15.06.2016.
Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar Zdravstvena njega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji Mostar, 21.09.2016.
Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Uloge medicinske sestre u postoperativnom oporavku kod ugradnje TEP-a

 - Prevencija kardiovaskularnih bolesti

 Mostar, 19.10.2016
Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

- Uzimanje uzoraka za prijetransfuzijsko ispitivanje

 - IV porođajno doba

 Mostar, 23.11.2016
Udruženje kardiologa HNK/Ž

Naučni simpozij: „KOMORBIDITETI U KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA“

Mostar, 07.04.2017
Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Stručno predavanje " AKUTNI GLAUKOM"

Mostar, 27.04.2017