foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528

Galerija

 VI KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U BIH

 SVEČANO OTVARANJE

23.10.2015

24.10.2015