foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528
Written by 

obavlja sljedeće poslove:

 

  • vodi brigu i nadzor o obimu i kvaliteti stručnog djelovanja; te o drugim stručnim pitanjima u skladu Zakona o zdravstvenoj zaštiti;prati način obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih tehničara, kao i njihovo permanentno stručno usavršavanje te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje;
  • propisuje uvjete stručnog usavršavanja medicinskih tehničara i koordinira stručno usavršavanje članova Komore/sudjelovanje na tečajevima za obnavljanje znanja,sudjelovanje na stručnim i znanstvenim sastancima, kongresima i simpozijima, objavljivanje stručnih i znanstvenih radova i sl.;
  • koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore;
Last modified on Wednesday, 12 September 2018 19:17