foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528

Stručno usavršavanje/ naobrazba

   Medicinske sestre dužne su stalno obnavljati stečena znanja i usvajati nova znanja sukladno/u skladu s  najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja sestrinstva.

 

   Stručno usavršavanje mora sadržavati slijedeća načela:

 

  • dostupnost usavršavanja svim članovima Komore,što podrazumijeva da se stručno usavršavanje mora  provodit  po jedinstvenim kriterijima za sve razine zdravstvene zaštite, u djelatnosti socijalne skrbi/zaštite i drugim djelatnostima u kojima medicinske sestre pružaju izravnu/direktnu zdravstvenu zaštitu kao i za medicinske sestre koje sudjeluju/učestvuju u obrazovanju medicinskih sestara,
  • program trajnoga stručnog usavršavanja mora u svom sadržaju i vrijednosti boda imati stečena i nova saznanja odnosno nova dostignuća iz područja sestrinstva,
  • jednakost u nastavi,što podrazumijeva da svaka medicinska sestra-tehničar ima pravo izabrati sadržaj i oblik nastave koji mu odgovara s tim da ukupno prikupljeni bodovi za obnavljanje odobrenja za samostalan rad ne mogu biti iskuljučivo iz jednog oblika usavršavanja,
  • bodovnim sustavom/sistemom vrednuju se svi oblici trajnoga stručnog usavršavanja prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom Komore.

 

Stručno usavršavanje se provodi:

 

  • sudjelovanjem/učešćem u radu međunarodnih i domaćih kongresa,simpozija i drugih vrsta stručnih sastanaka,
  • tečajevima za trajno usavršavanje,
  • studijskim boravcima s mentorom,
  • objavljivanjem članaka u stručnim i naučnim časopisima ili publikacijama,
  • rješavanje testova u pisanom i elektronskom obliku,
  • te ostalim uvjetima/uslovima predviđenim Pravilnikom i Statutom Komore.