foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528
Written by 

obavlja sljedeće poslove:

 

  • daje mišljenje županijskom/kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produljenja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje privatne prakse te početka i prestanka rada zdravstvenih ustanova, uzimajući u obzir utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova;
  • propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse;
  • daje mišljenje na cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem županijskog/kantonalnog zavoda osiguranja;
  • zastupa interese svojih članova pri sklapanju ugovora sa zavodima osiguranja, reosiguranja i drugim osiguravajućim zavodima;
  • pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava u pogledu kvalitete, sadržaja i vrste zdravstvene usluge koja im se pruža;
  • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga;
  • sudjeluje u pregovorima prilikom sklapanja kolektivnog ugovora između poslodavca i sindikata;
  • formira fondove za pomoć svojim članovima kao i za organiziranje i financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika;
  • provodi stručni nadzor u oblasti zdravstvene djelatnosti, te predlaže odgovarajuće mjere za poboljšanje ove djelatnosti;
  • svoj rad koordinira s radom drugih tijela Komore;
Last modified on Wednesday, 12 September 2018 19:16