foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528
Written by 

obavlja sljedeće poslove:

 

  • predlaže godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore;
  • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja zdravstva;
  • izrađuje prijedlog cijena usluga Komore;vodi registar članova Komore;
  • po službenoj dužnosti predlaže izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalan rad medicinskih tehničara;
  • brine se o materijalnim i drugim interesima svojih članova;
  • brine se za pravnu pomoć svojih članova i organizira mogućnost osiguranja protiv odštetnih zahtjeva s područja zdravstvene djelatnosti;
  • vodi evidenciju propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost, te pokreće inicijativu za izmjene i dopune istih suglasno interesima profesije medicinskih tehničara;
  • daje stručna mišljenja prilikom pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke;
  • prima žalbe i primjedbe
  • svoj rad koordinira s radom ostalih tijela Komore;
Last modified on Wednesday, 12 September 2018 19:16