foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528
Aktualno

Aktualno (1)

Sunday, 24 April 2016 23:25

Poziv na Kongres

Written by

Udruženje kardiologa BiH, Udruženje angiologa BiH, Udruženje kardiologa HNK/Ž, Udruženje kardioloških sestara i tehničara, Fondacija za kardiovaskularne bolesti u saradnji/suradnji sa

Komorom medicinskih sestara-tehničara HNŽ/K organizuju/organiziraju:

VII Kongres Udruženja kardiologa i angiologa BiH

III Kongres Udruženja kardioloških sestara i tehničara

od 26. – 28. 05. 2016. godine u Mostaru, Hotel Mepas

Medicinske sestre i tehničari će moći bez kotizacije prisustvovati Kongresu koji je planiran za njih, te se predviđaju dvije radionice i to:

1.kardiopulmonalna reanimacija i

2.prevencija faktora rizika-određivanje skora i pravljenje plana za postizanje terapijskih ciljeva u primarnoj i sekundarnoj prevenciji KVB.

Komora će shodno/sukladno svom Pravilniku izvršiti bodovanje III Konres Udruženja kardioloških sestara i tehničara te će sve medicinske sestre i tehničari dobiti odgovarajuće certifikate.

O vremenu otvaranja Kongresa bit ćete blagovremeno obaviješteni.

 

prvi poziv 1 page 001 
 
prvi poziv 2 page 001