foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528

Uvjeti/uslovi  za izdavanje licence su:

 

 1. stručna kvalifikacija koja obuhvata formalno obrazovanje,
 2. položen stručni ispit u stručnom zvanju,
 3. članstvo u Komori,
 4. državljanstvo Bosne i Hercegovine
 5. poznavanje jednog od jezika koji je u službenoj uporabi/upotrebi u Federaciji BiH

 

Za upis u Komoru medicinskih sestra pored ispunjenih uvjeta/uslova, potrebna je i slijedeća dokumentacija:

 1. diploma SSS,VŠS, VSS  ili uvjerenje o diplomiranju,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno priznatom stručnom ispitu nadležnog organa BiH
 3. uvjerenje o državljanstvu
 4. izvadak iz matične knjige vjenčanih ukoliko je došlo do promjene prezimena u odnosu na dokumente pod rednim brojem 1.i 2.
 5. izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke
 6. uplatnica u svrhu učlanjenja u Komoru, na iznos od 20,00 KM
 7. popunjen registracijski obrazac
 8. uvjerenje o prebivalištu- CIPS potvrda

 

Dokumenti pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. predaju se u ovjerenim preslicima/kopijama

Uplata se vrši na broj računa Komore 1610000322090063